Računarstvo

Konzultacije, uvid u radove i upis ocjena kod prof. dr. sc. Mirjane Bonković održat će se u ponedjeljak, 25. rujna 2017. godine prema sljedećem rasporedu:

Programiranje 1 u 11.00 sati

Programiranje 2 u 12.00 sati

Objektno orijentirano programiranje i Internet i web tehnologije u 13.00 sati

 

Rezultati ispita iz predmeta "Internet i web tehnologije" održanog 14.09.2017. godine:

Biško Matej                        dobar(3)
Luka Kožul                         dobar (3)
Kristian Pehar                     dobar(3)
Anamaria Raguž                 dobar(3)
Luka Vučina                       dobar (3)
Josip Arapović                    dovoljan (2)
Marin Bevanda                   dovoljan (2)
Katarina Cvitković               dovoljan (2)
R
oberto Đopa                    dovoljan (2)
Bože Galić                         dovoljan (2)


Rezultati ispita iz predmeta "Objektno orijentirano programiranje" održanog 18.09.2017. godine:

Gloria Jozić                        dobar (3)
Marijana Omazić                dovoljan (2)
Ljuban Jurčević                  dovoljan (2)
Marija Klarić                      dovoljan (2)
Marin Zelenika                   dovoljan(2)
Marko Bošnjak                   dovoljan (2)

Preddiplomski studij - 1. godina

Rezultati pismenog ispita iz predmeta "Fizika" održanog 21.09.2017. g. mogu se pogledati ovdje.

Preddiplomski studij - 1. godina

Rezultati ispita iz predmeta "Računalna grafika i dokumentiranje", održanog 18.09.2017. g. mogu se pogledati ovdje.

Diplomski studij - SPP

Ispit iz predmeta "Digitalne telekomunikacije" održan 19.09.2017. g. položila je:

  1. Boban Sanja (3)

Termin upisa ocjene bit će oglašen naknadno.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS