Računarstvo

Preddiplomski studij računarstva - 1. godina

Rezultati usmenih ispita iz predmeta "Fizika I" i "Fizika II", održanih 18. veljače 2014. g. mogu se pogledati ovdje.

Diplomski studij računarstva - 1. godina

Rezultati ispita iz predmeta "Numerička analiza", održanog 18. veljače 2014. g. mogu se pogledati ovdje.

Preddiplomski studij računarstva - 1. godina

Upis ocjena iz predmeta "Matematika 1" i "Matematika 2" za studente koji su ispite položili na zadnjem ispitnom roku, obavit će se u srijedu, 19. veljače 2014. g. u 12:15 sati.

Preddiplomski studij računarstva - 2. godina

Rezultati ispita iz predmeta "Statistika i vjerojatnost", održanog 14. veljače 2014. g. mogu se pogledati ovdje.

Diplomski studij računarstva - 1. godina

Ispit iz predmeta "Multimedijski sustavi", održan 14. veljače 2014. g. nitko nije položio.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS