Računarstvo

Preddiplomski studij računarstva - 2. godina


Rezultate pismenog ispita iz predmeta "Računalna matematika", održanog 13. rujna 2017. godine možete pogledati ovdje.

Preddiplomski studij računarstva - 1. godina


Rezultate pismenog ispita iz predmeta "Vještine komuniciranja u organizaciji", održanog 13. rujna 2017. godine možete pogledati ovdje.

Preddiplomski studij - 3. godina

Upis ocjena iz predmeta "Računalne mreže" bit će u petak, 15.09.2017. g. u 11:00 sati.

Preddiplomski studij - 2. godina

Usmeni ispit kod prof. dr. sc. Krešimira Fertalja održat će se u četvrtak, 14.09.2017. g. u 11:00 sati /D222/.

Preddiplomski studij - 2. godina

Ispit iz predmeta "Digitalni sustavi i strukture" položili su:

  1. Marko Baškarad 2
  2. Hrvoje Ramljak 2

Pregled radova i upis ocjena bit će u utorak, 19.09.2017. g. u 11:00 sati.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS