Računarstvo

Preddiplomski studij - 1. godina

Rezultati ispita iz predmeta "Fizika" održanog 18.04.2017. g. mogu se pogledati ovdje.

Preddiplomski studij računarstva - 2. godina

Predavanja iz predmeta "Arhitektura računala" održat će se u utorak, 25. travnja 2017. godine s početkom 12.15 sati /D222/.

Diplomski studij računarstva - 1. godina

Predavanja iz predmeta "Napredne arhitekture računala" održat će se u srijedu, 26. travnja 2017. godine s početkom 08.15 sati /D222/.

Preddiplomski studij - 1. godina

Usmeni ispit iz kolegija "Računalna grafika i dokumentiranje" održat će se u srijedu, 26.04.2017. g. s početkom u 10:00 sati, D303/304.

Preddiplomski studij - 2. godina

Usmeni ispit iz predmeta "Teorija informacija" (za studente koji su položili pismeni ispit) održat će se u srijedu, 03.05.2017. g. u 12:00 sati. Studenti koji planiraju pristupiti ispitu dužni su se javiti e-mailom predmetnoj asistentici, najkasnije do utorka, 02.05.2017. g. u 12:00 sati.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS