Strojarstvo

Preddiplomski studij - 1. godina

Rezultati ponovljenog kolokvija iz predmeta "Fizika" mogu se pogledati ovdje

Preddiplomski i diplomski studij strojarstva

Svi studenti studija strojarstva, koji su birali određene izborne kolegije u zimskom semestru, moraju se javiti u Studentsku referadu Fakulteta gdje trebaju prijaviti koje izborne kolegije slušaju, kako bi im se omogućio pristup ispitu prijavom putem Informacijskog sustava studenata (ISS-a).

Obavještavaju se studenti da će se 2. kolokvij iz kolegija Održavanje održati u četvrtak, 26.01.2017. u 16:15.


Termin obrane seminarskih radova je u utorak, 24.01.2017. godine u 16:15.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija strojarstva koji slušaju izborne predmete trebaju se javiti u referadu radi upisa odabranih predmeta u ISS.

Preddiplomski studij strojarstva - 2. godina

Predavanja iz predmeta "Termodinamika", predviđena za petak, 20.01.2017. g. od 09.15 - 13.00h neće se održati.
Umjesto predavanja, održat će se vježbe iz istog predmeta u istom terminu.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS