Strojarstvo

Preddiplomski studij - 1. godina

Rezultati ispita iz predmeta "Mehanika 1", održanog 24.04.2017. g. mogu se pogledati ovdje.

Preddiplomski studij - 1. godina

Raspored polaganja za prvi kolokvij iz predmeta "Oblikovanje pomoću računala" može se pogledati ovdje.

Studij strojarstva

Rezultati ispita iz predmeta "Mjerni uređaji i senzori" održanog 19.04.2017. g.:
 1. Ana Soldo
 2. Luka Topić
 3. Lucija Šiljeg
 4. Dominik Karačić
 5. Boris Barbarić
 6. Mile Brkić
 7. Marko Ćuk
 8. Boro Ćavar
Usmeni dio ispita održat će se 28.04.2017. g. u 10:00 sati.

Studij strojarstva

Rezultati ispita iz predmeta "Proizvodni postupci strojevi i oprema" održanog 20.04.2017. g.:
 1. Boro Ćavar
 2. Marin Sabljić
Usmeni dio ispita će se održati 28.04.2017. g. u 09:30 sati.
Studij strojarstva

Rezultati ispita iz predmeta "Obrada deformiranjem " održanog 20.4.2017. g.:
 1. Mario Lasić
 2. Monika Kuna
 3. Mia Antić
Usmeni dio ispita će se održati 28.04.2017. g. u 09:30.
CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS