Stručni studij

Stručni studij računarstva - 3. godina


Rezultati pismenog ispita iz predmeta "Objektno orijentirano programiranje" održanog 18. srpnja 2017. godine mogu se pogledati ovdje.

Stručni studij računarstva - 2. godina

Ispit iz predmeta "Arhitekture i organizacije digitalnog računala" održan 14. srpnja 2017. g. položili su:

  1. Mario Krišto (2)
  2. Ante Matić (2)

Stručni studij računarstva - 2. godina

Ispit iz predmeta "Operacijski sustavi" održan 14. srpnja 2017. g. položio je:

  1. Stipe Gujinović (2)

Ostali studenti nisu položili ispit. 

Stručni studij strojarstva


Pismeni ispiti iz predmeta "Matematika" i "Primijenjena matematika" za studente stručnog studija strojarstva održat će se u srijedu, 13. rujna 2017. godine u 16.00 i u petak, 22. rujna 2017. godine u 16.00 sati. 

Studenti su dužni prijaviti ispit najkasnije dva dana prije održavanja ispita u studentskoj službi fakulteta.

Stručni studij računarstva


Raspored ispita u redovitom jesenskom ispitnom roku akademske 2016./2017. godine možete pogledati ovdje.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS