Novosti

Preddiplomski studij - 2. godina

Rezultati pismenog ispita iz predmeta "Elementi konstrukcija 2", održanog 19.09.2017. g. mogu se pogledati ovdje.

Preddiplomski studij - 2. godina

Rezultati ispita iz predmeta "Nauka o čvrstoći", održanog 18.09.2017. g. mogu se pogledati ovdje.

Studij strojarstva

Rezultati ispita iz kolegija "Zavarivanje i montaža" (dio montaža):
Ispit je položio:

1. Mario Matuzović      dobar (3)

Prof. dr. sc. Vojo Višekruna

Preddiplomski studij - 2. godina

Usmeni ispit iz predmeta "Elementi konstrukcija 1" i "Elementi konstrukcija 2", održat će se u četvrtak, 21.09.2017. g. s početkom u 11:00 sati, D303/304.

Prema odluci Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta strojarstva i računarstva br.: 06-01-504/16 uvjeti upisa u više godine studija za studente preddiplomskog studija su:

          - Za upis u 2. (drugu) nastavnu godinu studija student mora ostvariti najmanje 42 ECTS boda iz 1. (prve) godine studija.
          - Za upis u 3. (treću) nastavnu godinu studija student mora ostvariti najmanje 102 ECTS boda, i to 60 ECTS bodova iz 1. (prve) godine studija i najmanje 42 ECTS boda iz 2. (druge) godine studija.

 

Prema odluci Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta strojarstva i računarstva br.: 06-01-505/16 uvjeti upisa u višu godinu studija za studente diplomskog studija su:

          - Za upis u 2. (drugu) nastavnu godinu studija student mora ostvariti najmanje 42 ECTS boda iz 1. (prve) godine studija.

 

Temeljem članka 65. Statuta Sveučilišta u Mostaru te članka 22. Statuta Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru (pročišćeni tekst), donesena je odluka o ovjeri ljetnog semestra akademske 2016./2017. godine i upisu u više godine studija, te obnovi akademske 2017./2018. godine.

Tekst Odluke možete pogledati ovdje.


Tekst Obavijesti o ovjeri ljetnog semestra akademske 2017./2018. godine, upisu u zimski semestar akademske 2017./2018. godine i upisu obnove u akademskoj 2017./2018. godini možete pogledati ovdje.

 

Znanstveno-nastavno vijeće Fakulteta strojarstva i računarstva može promijeniti uvjete za upis u starije godine studija sukladno važećim normativnim aktima.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS