Novosti

Preddiplomski studij - 1. godina

Rezultati ponovljenog kolokvija iz predmeta "Fizika" mogu se pogledati ovdje

Preddiplomski studij - 2. godina

Rezultati kolokvija iz predmeta "Vjerojatnost i statistika" mogu se pogledati ovdje.

Diplomski studij - 1. godina

Rezultati ponovljenog prvog kolokvija iz kolegija "Ekonomika i poslovno odlučivanje" mogu se pogledati ovdje

Preddiplomski i diplomski studij strojarstva

Svi studenti studija strojarstva, koji su birali određene izborne kolegije u zimskom semestru, moraju se javiti u Studentsku referadu Fakulteta gdje trebaju prijaviti koje izborne kolegije slušaju, kako bi im se omogućio pristup ispitu prijavom putem Informacijskog sustava studenata (ISS-a).

Obavještavaju se studenti da će se 2. kolokvij iz kolegija Održavanje održati u četvrtak, 26.01.2017. u 16:15.


Termin obrane seminarskih radova je u utorak, 24.01.2017. godine u 16:15.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS