Stipendije

Državni Erasmus+ Ured upućuje pozivno pismo studentima i osoblju (akademskom i administrativnom) za popunjavanje anketniog upitnika o Erasmus+ mobilnostima.

Natječaj za Sveučilište u Splitu ponovno se produžuje.

Studenti imaju mogućnosti prijave na jednosemestralnu studentsku razmjenu za Sveučilište u Splitu za ljetni semestar 2017./2018.
Studenti se izravno prijavljuju online, a prijave se primaju do 3.7.2017. g.

Utvrđena je nova satnica za godišnju prezentaciju programa američkih stipendija - Education USA mogućnosti nastavka školovanja u SAD-u.
Prezentacija će se održati na našem Sveučilištu 1.6.2017. g. u 13:00 sati na Filozofskom fakultetu, amfiteatar A. B. Šimić (br. 12).

U tijeku je natječaj za prijavu studenata na Sveučilište Silesian University of Technology u Gliwicama, Poljska za zimski semestar 2017./2018., a za BiH je odobreno 5 stipendija.

U tijeku je natječaj za prijavu studenata (sva tri ciklusa) i osoblja (nastavnog i administrativnog) na Sveučilište MasarykBrnu, Češka za ljetni semestar 2017./2018., a za naše sveučilište je odobreno 6 stipendija.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS