Računarstvo

Preddiplomski studij - 1. godina

Rezultati ispita iz predmeta "Računalna grafika i dokumentiranje", održanog 18.09.2017. g. mogu se pogledati ovdje.

Diplomski studij - SPP

Ispit iz predmeta "Digitalne telekomunikacije" održan 19.09.2017. g. položila je:

  1. Boban Sanja (3)

Termin upisa ocjene bit će oglašen naknadno.

Preddiplomski studij - 1. godina

Rezultati ispita iz predmeta "Programiranje 1" održanog 12.09.2017. g.:

  1. Pavo Odak         dovoljan (2)
  2. Kristian Pehar   dovoljan (2)

Rezultati ispita iz predmeta "Programiranje 2" održanog 12.09.2017. g.:

  1. Viktorija Buntić                vrlo dobar (4)
  2. Mario Mikulić                   vrlo dobar (4)
  3. Matej Biško                       dovoljan (2)
  4. Vedran Miletić                 dovoljan (2)
  5. Ante Grbešić                    dovoljan (2)

Preddiplomski studij - 1. godina

Usmeni ispit iz predmeta "Računalna grafika i dokumentiranje" održat će se u četvrtak, 21.09.2017. g. s početkom u 9.00 sati, D303/304.

 

Preddiplomski studij - 2. godina

Rezultati ispita iz predmeta "Matematika 3", održanog 11.09.2017. g. mogu se pogledati ovdje.

Upis ocjena bit će u  u ponedjeljak, 25.09.2017. g. u 12:00 sati na FPMOZu.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS