Računarstvo

Preddiplomski studij - 1. godina

Rezultati ispita iz predmeta "Matematika 1" održanog 11.09.2017. g. mogu se pogledati ovdje.
Rezultati ispita iz predmeta "Matematika 2" održanog 11.09.2017. g. mogu se pogledati ovdje.
Uvid u radove bit će u ponedjeljak, 18.9.2017. g. u 17:00 sati.

 

 
 

Preddiplomski studij - 1. godina

Rezultati ispita iz predmeta "Elektronika" mogu se pogledati ovdje.

Obavijest za studente koji su na ovom ispitnom roku položili samo teorijski dio gradiva može se pogledati ovdje.

Preddiplomski studij - 3. godina

Rezultati pismenog ispita "Programiranje za Internet" održanog 11.09.2017.:

Nitko nije položio.

Reklamacije i pregled radova u dogovoru s asistentom.
Usmeni ispit u dogovoru s profesorom.

Preddiplomski studij

Rezultati pismenog ispita "Razvoj web aplikacija" održanog 11.09.2017.:

  1. Marko Hrkać             -2

Reklamacije i pregled radova u dogovoru s asistentom.
Usmeni ispit u dogovoru s profesorom.

Diplomski studij - 1. godina

Drugi kolokvij iz kolegija UMJETNA INTELIGENCIJA položio je
1. Josip Đolo    dobar (3)

Završni usmeni ispit održat će se u utorak, 19.9.2017. g. u 12:00 sati.

Predmetni nastavnik
Prof.dr.sc. Vojo Višekruna

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS