Strojarstvo

Preddiplomski studij - 2. godina

Rezultati pismenog ispita iz predmeta "Elementi konstrukcija 2", održanog 19.09.2017. g. mogu se pogledati ovdje.

Preddiplomski studij - 2. godina

Rezultati ispita iz predmeta "Nauka o čvrstoći", održanog 18.09.2017. g. mogu se pogledati ovdje.

Preddiplomski studij - 2. godina

Usmeni ispit iz predmeta "Elementi konstrukcija 1" i "Elementi konstrukcija 2", održat će se u četvrtak, 21.09.2017. g. s početkom u 11:00 sati, D303/304.

Studij strojarstva

Rezultati ispita iz kolegija "Zavarivanje i montaža" (dio montaža):
Ispit je položio:

1. Mario Matuzović      dobar (3)

Prof. dr. sc. Vojo Višekruna

Preddiplomski studij - 2. godina

Rezultati ispita iz predmeta "Matematika 3", održanog 11.09.2017. g. mogu se pogledati ovdje.

Upis ocjena bit će u  u ponedjeljak, 25.09.2017. g. u 12:00 sati na FPMOZu.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS