Stručni studij

Stručni studij računarstva

Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima" održanog 22.09.2017. g.:
- Andabak Tomislav - 2
- Mandić Matteo - 2
- Pavković Marko - 2
Ostali studenti nisu zadovoljili.

Stručni studij računarstva


Ispiti iz predmeta "Poduzetništvo i računarstvo", "Menadžment" i "Upravljanje projektima" zakazani za četvrtak, 21. rujna 2017. godine, održat će se u petak, 22. rujna 2017. godine u 15.00 sati.

Stručni studij računarstva


Na pismenom ispitu iz predmeta "Programiranje", održanom 19. rujna 2017. godine nitko nije zadovoljio

Rezultati pismenog ispita iz predmeta "Objektno orijentirano programiranje" održanog 19. rujna 2017. godine mogu se pogledati ovdje.

Stručni studij računarstva - 2. godina

Ispit iz predmeta "Arhitekture i organizacije digitalnog računala" održan 14. rujna 2017. g. položio je:

  1. Stipe Gujinović - (2)

Ostali studenti nisu položili ispit. 

Stručni studij računarstva/strojarstva

Rezultati ispita iz kolegija "Matematika" i "Primijenjena matematika", odrzanog 13.09.2017. g. mogu se pogledati ovdje.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS