Strojarstvo

Preddiplomski studij strojarstva - 3. godina

Nakon provedene ankete o odabiru smjera sa studentima treće godine preddiplomskog studija strojarstva, studentima će biti omogućen izbor između tri smjera:

- Proizvodno inženjerstvo

- Konstruiranje i razvoj proizvoda

- Mehatronika

Studenti se mogu upisati na smjer koji su naveli kao 1. (prvi) izbor u provedenoj anketi.

Studenti koji nisu sudjelovali u anketi i koji još uvijek nisu odabrali smjer mogu se javiti prodekanu za nastavu za pomoć i sve dodatne informacije.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS