Novosti

Studenti koji će na ovogodišnjoj svečanoj sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta strojarstva i računarstva biti promovirani trebaju provjeriti jesu li im sve ocjene upisane u ISS i, po potrebi, kontaktirati predmetne nastavnike.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti na predmete koji se ne polažu (Tjelesna i zdravstvena kultura, Strani jezik, Stručna praksa, ....).

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS