Strojarstvo
Preddiplomski studij strojarstva - 2. godina
 
Usmeni dio ispita iz predmeta "Mehanika fluida" održat će se u petak, 06.10.2017. g. prema sljedećem rasporedu:
  •      - 8:00 sati, studenti koji su pismeni dio ispita položili preko kolokvija te 22.06. i 06.07.
  •      - 9:00 sati, studenti koji su pismeni dio ispita položili 30.08.
  •      - 10:00 sati, studenti koji su pismeni dio ispita položili 13.09.
  •      - 13:30 sati, studenti koji će pismeni dio ispita položiti 28.09.

Napomena:

Ovo je posljednji usmeni ispit za sve studente koji su pismeni dio ispita položili u ak. god. 2016./2017., uključivo i dekanski rok. Svi studenti koji ne polože usmeni ispit ili ne izađu na usmeni u ovom roku, morat će ponovo polagati pismeni dio ispita.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS