Računarstvo

Preddiplomski studij - 3. godina

Rezultati pismenog ispita "Programiranje za Internet" održanog 11.09.2017.:

Nitko nije položio.

Reklamacije i pregled radova u dogovoru s asistentom.
Usmeni ispit u dogovoru s profesorom.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS