Računarstvo

Diplomski studij - 1. godina

Drugi kolokvij iz kolegija UMJETNA INTELIGENCIJA položio je
1. Josip Đolo    dobar (3)

Završni usmeni ispit održat će se u utorak, 19.9.2017. g. u 12:00 sati.

Predmetni nastavnik
Prof.dr.sc. Vojo Višekruna

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS