Stručni studij

Stručni studij računarstva - 3. godina

Ispit iz predmeta "Programiranje za internet", zakazan za 14.09.2017. g. odgađa se. Novi termin ispita je utorak, 19.09.2017. g. u 16:00 sati. 
Drugi ispitni rok ostaje prema zakazanom rasporedu (22.09.2017.).

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS