Novosti

Rezultati provedenog drugog razredbenog postupka i razredbenog ispita, održanog 07. rujna 2017. godine, za upis u 1. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija strojarstva u akademskoj 2015./2016. godini mogu se pogledati ovdje.

Rezultati provedenog drugog razredbenog postupka i razredbenog ispita, održanog 07. rujna 2017. godine, za upis u 1. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija elektrotehnike u akademskoj 2015./2016. godini mogu se pogledati ovdje.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS