Stručni studij

Stručni studij strojarstva


Pismeni ispiti iz predmeta "Matematika" i "Primijenjena matematika" za studente stručnog studija strojarstva održat će se u srijedu, 13. rujna 2017. godine u 16.00 i u petak, 22. rujna 2017. godine u 16.00 sati. 

Studenti su dužni prijaviti ispit najkasnije dva dana prije održavanja ispita u studentskoj službi fakulteta.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS