Novosti

Nakon prvog razredbenog roka na Fakultetu strojarstva i računarstva preostalo je slobodnih mjesta za upis u prvu godinu preddiplomskih studija.

Na preddiplomskom studiju strojarstva preostalo je 3 slobodna mjesta kategoriji redovitih studenata koji studiraju uz potporu Ministarstva i 41 slobodno mjesto u kategoriji redovitih studenata koji plaćaju studij.

Na preddiplomskom studiju računarstva nije preostalo slobodnih mjesta.

Na preddiplomskom studiju elektrotehnike preostalo je 45 slobodnih mjesta u kategoriji redovitih studenata koji plaćaju studij.

Prijave za drugi razredbeni rok, za popunu preostalih mjesta na prvoj godini sveučilišnih preddiplomskih studija strojarstva i elektrotehnike, primati će se u razdoblju od 28. kolovoza do 01. rujna 2017. godine u od 08.00 do 15.00 sati.

Drugi razredbeni ispit održat će se 07. rujna 2017. godine u 10.00 sati.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS