Računarstvo

Preddiplomski studij - 3. godina

Rezultati pismenog ispita iz predmeta "Razvoj web aplikacija" održanog 26.06.2017.:

  1. Zeljaja Ana               -2
  2. Bračić Andrija          -2
  3. Zorić Viktorija           -2
  4. Leko Filip                  -2
  5. Šišić Ilija                    -2
  6. Kajić Matej                -2

Reklamacije i pregled radova u dogovoru s asistentom.
Usmeni ispit u dogovoru s profesorom.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS