Novosti

Pozivaju se studenti i nastavnici sastavnica Sveučilišta u Mostaru na predavanje koje će održati prof. Lars Petter Soltvedt (University College of Southeast-Norway) u petak, 7.4.2017. u 15:30 h, Amfiteatar Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Prof. Lars će u okviru predavanja promovirati  zajedničku ljetnu školu koje se ove godine održava na Univerzitetu Džemal Bijedić, a  na koju se mogu prijaviti studenti Sveučilišta u Mostaru.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS