Stručni studij

Raspored nastave za LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2017./2018 GODINE


III. godina

Baza podataka 2 (P+V) - u terminu nastave iz predmeta Sustavi baza podataka na diplomskom studiju računarstva

 

20.04.2017 - Programiranje za Internet (P+V) od 16.15 sati (D225)

27.04.2017 - Programiranje za Internet (P+V) od 16.15 sati (D225)

04.05.2017 - Programiranje za Internet (P+V) od 16.15 sati (D221)

11.05.2017 - Programiranje za Internet (P+V) od 16.15 sati (D221)

18.05.2017 - Programiranje za Internet (P+V) od 16.15 sati (D221)

01.06.2017 - Programiranje za Internet (P+V) od 16.15 sati (D221)

06.06.2017 - Programiranje za Internet (P+V) od 17.15 sati (D221)
08.06.2017 - Upravljanje projektima (P+V) od 16.00 sati (D103)
09.06.2017 - Upravljanje projektima (P+V) od 16.00 sati (D103)
10.06.2017 - Upravljanje projektima (P+V) od 09.00 sati (D103)

12.06.2017 - Upravljanje projektima (P+V) od 16.00 sati (D103)
13.06.2017 - Upravljanje projektima (P+V) od 16.00 sati (D103)
14.06.2017 - Upravljanje projektima (P+V) od 16.00 sati (D103)

19.06.2017 - Upravljanje projektima (kolokvij) od 16.00 sati (D103)
20.06.2017 - Objektno orijentirano programiranje (P+V) od 16.00 sati (D225)
21.06.2017 - Objektno orijentirano programiranje (P+V) od 16.00 sati (D225)
22.06.2017 - Programiranje za Internet (P+V) od 16.15 sati (D225)
23.06.2017 - Objektno orijentirano programiranje (P+V) od 16.00 sati (D225)

26.06.2017 - Programiranje za Internet (P+V) od 16.15 sati (D225)
27.06.2017 - Programiranje za Internet (P+V) od 16.15 sati (D225)

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS