Stručni studij

Raspored nastave za OŽUJAK, TRAVANJ i SVIBANJ 2017.


III. godina

Baza podataka 2 (P+V) - u terminu nastave iz predmeta Sustavi baza podataka na diplomskom studiju računarstva

 

20.04.2017 - Programiranje za Internet (P+V) od 16.15 sati (D225)

27.04.2017 - Programiranje za Internet (P+V) od 16.15 sati (D225)

04.05.2017 - Programiranje za Internet (P+V) od 16.15 sati (D221)

11.05.2017 - Programiranje za Internet (P+V) od 16.15 sati (D221)

18.05.2017 - Programiranje za Internet (P+V) od 16.15 sati (D221)

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS