Novosti

Služba za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti vrši pojačani inspekcijski nadzor boravišnog statusa stranih državljana koji na temelju obrazovanja borave u Bosni i Hercegovini.

Studenti - strani državljani, koji ne posjeduju odobren privremeni boravak u Bosni i Hercegovini, dužni su se što prije javiti javiti na adresu:

Ministarstvo sigurnosti
Služba za poslove sa stranicima
Terenski centar Mostar
Kneza Višeslava b.b. (zgrada Orca)

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS