Strojarstvo

Preddiplomski studij strojarstva - 1. godina

Drugi iz predmeta "Inženjerska grafika i CAD" održat će se u srijedu, 11.01.2017.god. u 8:30 sati u D 115 i u D303/304. 
 

Na ispit ponijeti Index i pribor za crtanje: dva trokuta, šestar, olovku i gumicu, te papir formata A3, s tablicom na prvoj strani. Ime i prezime, kao i broj indeksa u tablici napisati kemijskom olovkom. Može se ponijeti i jedan rezervni papir A3 na kojem ne treba crtati tablicu.

Trajanje ispita je 75 minuta.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS