Stručni studij

Raspored nastave za STUDENI i PROSINAC 2016.


III. godina

29.11.2016 - Menadžment (P+V) od 16.15 (D104)
30.11.2016 - Menadžment (P+V) od 16.15 (D104)
01.12.2016 - Menadžment (P+V) od 16.15 (D104)
02.12.2016 - Menadžment (P+V) od 16.15 (D104)

05.12.2016 - Menadžment (P+V) od 16.15 (D104)
06.12.2016 - Menadžment (P+V) od 16.15 (D104)

12.12.2016 - Menadžment (kolokvij) od 16.00 (D104)
13.12.2016 - Programski jezici (P+V) od 16.00 (D226)
14.12.2016 - Programski jezici (P+V) od 16.00 (D226)
15.12.2016 - Programski jezici (P+V) od 16.00 (D226)
16.12.2016 - Programski jezici (P+V) od 16.00 (D226)

19.12.2016 - Programski jezici (P+V) od 16.00 (D226)
20.12.2016 - Programski jezici (P+V) od 16.00 (D226)
21.12.2016 - Programski jezici (P+V) od 16.00 (D226)
22.12.2016 - Programski jezici (P+V) od 16.00 (D226)
23.12.2016 - Programski jezici (P+V) od 16.00 (D226)

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS