Stručni studij (Žepče)

Stručni studij računarstva - nastava u Žepču

Ispit iz predmeta "Algoritmi i strukture podataka", održan 28. veljače 2014. g. u Žepču, položili su:
1. Haris Adilović (2)
2. 
Ismar Kurtalić (2)
3. 
Vedran Bagarić (2)

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS