Raspored nastave
 
Strojarstvo
Preddiplomski studij Diplomski studij

1. godina

2. godina

3. godina (KiRP)

3. godina (PI)

3. godina (MEH)

1. godina (KiRP)

1. godina (PI)

1. godina (MEH)

2. godina (KiRP)

2. godina (PI)

2. godina (MEH)

Računarstvo
Preddiplomski studij Diplomski studij

1. godina

2. godina

3. godina

1. godina PIiIS

1. godina RSiM

2. godina PIiIS

2. godina RSiM

Elektrotehnika
Preddiplomski studij  

1. godina

 
CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS